Målrettet winback

Winback som aktiv kontaktstrategi

Winback er kunsten af få tidligere kunder reaktiveret. Hvis årsagen til kundeforholdets ophør ikke skyldes uoverensstemmelser men kort og godt, at kundens behov eller interesse for ydelsen forsvandt, så kan der være god økonomi i at “vinde kunden tilbage”. Især sammenlignet med akkvisition af en helt ny kunde. Der ligger en latent værdi i det faktum, at I allerede kender hinanden – kunden har tidligere valgt at handle med netop jer, fremfor med en af konkurrenterne. Den relation kan måske fornyes og forstærkes?

Der er naturligvis juridiske rammer for aktivering af tidligere kunder, som skal iagttages. Forudsat, at kunderelationen f.eks. ikke dateres for langt tilbage i tid, kan det bestemt være umagen værd at gå målrettet efter salg til tidligere kunder. Erfaringsvist er salgsraterne attraktive, når man har gjort sit forarbejde grundigt! Det er helt afgørende, at I formår at få den tidligere kunde til at føle sig velkommen og eksklusiv igennem målrettet dialog og relevante tilbud, som tager afsæt i jeres historie sammen.

Med henblik på netop målretning af tilbud og udarbejdelse af relevant kommunikation, giver det god mening at inddele winback puljer i segmenter, som behandles differentieret som minimum ud fra :

  • Potentiale
  • Profil

Segmenterne bør indledningsvist prioriteres ud fra deres potentiale. Her giver indsigt i de enkelte segmenters profil og størrelse afgørende input til netop potentialeberegningen og dernæst til udvikling af kontaktstrategi => Kanal, budskab, tilbud, stil og tone.

En segmenteret tilgang til winback kampagner er ofte den mest effektive og lukrative, når ressourcer skal prioriteres, tilbud udvikles og dialog forfattes.

Hos DM Partner skaber vi sammen med vores kunder succesfulde winback kampagner, hvor vi indgår som rådgivere og dataspecialister i flere faser:

  • Vi står typisk for klargøring af data i form af vask, validring og berigelse – her kan en CPR-statusvask gøre underværker i kombination med berigelser
  • Analyse af winback puljer med henblik på identifikation og kvantificering af segmentprofiler ligger i vores regi
  • Detaljeret beskrivelse af de mest attraktive segmenter identificeret i analysefasen til brug for udvikling af tilbud og materialer er en af vores opgaver
  • Medieplanlægning baseret på analysens resultater vedr. segmenternes medievaner leverer vi via DM Partners mediebureau
  • Responsanalyser i forlængelse af de første testes, for evaluering og evt. justering af segmentering og kontaktstrategi, er ligeledes vores opgaver

Meget ofte skabes der synergi mellem segmenterings- og scoringsmodeller for såvel aktive som passive kunder samt permission leads. Formålet er det helt logiske: At arbejde ensartet med udvikling af aktive kunder, reaktivering af passive og konvertering af permission leads. Der er betydelige effektiviseringsgevinster at hente i strømline af modeller og processer, og samtidig højnes den internt forståelse og kundeorientering. Fra datakvalitetssikring over markedsføring og salg, til kundeservice og økonomifunktionen.

Kontakt os gerne for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer med at få det bedste ud af winback kampagner, og samtidig skabe stærk synergi og tværgående kontaktstrategier for aktive, passive og potentielle kunder i form af emner og leads.

Få mere at vide om målrettet winback

Kontakt mediebureauchef Tinna Mærsk på e-mail tvm@dmpartner.dk
Følg med på bloggen herunder, hvor vi deler viden og erfaringer.