Datavask & Validering

Høj kvalitet og aktualitet i virksomhedens kundedata er afgørende for succes med datadrevet salg- og markedsføring.

Erfaringsvist lider mange kundedatabaser og CRM-systemer under manglende data-disciplin. Datakvaliteten forværres hurtigt over tid, hvis der ikke kontinuerligt ryddes op og datafangst-processer optimeres. Data bør valideres “på vej ind” og naturligvis holdes opdateret løbende. Vi tilbyder full service løsninger til kvalitetssikring af kunde- og markedsdata, som begynder med grundig vask og validering af data.

Datavask omfatter en grundlæggende oprydning i kundedata: Personer, husstande eller virksomheder. Vasken foregår på vores gennemprøvede platform og kan ske ad hoc eller som automatiske flows, som køres med aftalte intervaller. Alternativt kan I selv gennemføre en lang række vaskeprocesser via selvbetjening på DMP Data Cloud.

Af sikkerhedsmæssige hensyn udveksles data til behandling via webservices eller over Secure FTP – optimalt i krypteret form. Aftaler om behandling af persondata sker altid på baggrund af en databehandleraftale.

Når formalia er på plads, sørger vi for behandling af virksomhedens data. Alle opgaver løses med udgangspunkt i en dialog med jer om, hvad data skal bruges til og de forretningsprocesser, som skal forbedres.

Vask af navne og adresser
Navne og adresser på personer og virksomheder verificeres mod officielle datakilder, således at data ensrettes, fejlrettes og strømlines.
Herunder ses en række af de klassiske processer, som naturligvis er en integreret del af vores services:

 • Opsplitning af dobbeltnavne (Hans & Grethe Larsen) til to seperate records => ”Hans Larsen” og ”Grethe Larsen”
 • Identifikation og udrensning af uvedkommende oplysninger i navne- og adressefelter
 • Atomisering af adresser i gadenavn, husnummer, bogstav, etage, side m.v.
 • Identifikation og inddeling i kundetyper i f.eks. firmaer og privatpersoner
 • Match mod officielle vej- og adresse-registre for korrekt stavemåde af vejnavn
 • Berigelse med kommune- og vejkode
CPR-statusvask
Vi formidler CPR-statusvask ad hoc eller i større puljer med faste intervaller, enten fuldautomatisk eller manuelt. Det vigtigste er, at processen passer ind i jeres forretningsgange. Forudgående klargøring af data på vores vaskeplatform betyder en høj matchprocent hos CPR, hvilket giver jer størst værdi af investeringen.

Resultatet af en CPR-statusvask er validering af navne og adresser, opdatering med nye adresser ved flytninger, markering af afdøde og emigrerede, som dermed let identificeres. CPR-nummer er ikke en forudsætning for vasken – vores klargøring af data sikrer under alle omstændigheder en høj matchprocent.
 • Hvem er ok (bor fortsat på adressen)
 • Hvem er flyttet (og selvfølgelig oplysning om den nye adresse)
 • Hvem er død
 • Hvem er udrejst permanent (flyttet til udlandet)

Som sidegevinst opdateres kundedata med kundens officielle, fulde navn ligesom adressen kan blive justeret med fyldestgørende oplysninger om korrekt etage, side, dørnummer osv. Ofte ser vi rettelser til over halvdelen af de indsendte kundedata – i form af navnekorrektioner, flytninger, mere præcise adresser osv.

BEMÆRK: Hvis I planlægger berigelse af kundedata med f.eks. telefonnumre eller andre eksterne variable, er den type processer oplagt at gennemføre i forlængelse af en CPR Statusvask med henblik på højest muligt matchprocent. Friske og aktuelle data er det bedste grundlag.  

CVR-vask
CVR-vask gennemføres ad hoc eller i større puljer med faste intervaller. Fuldautomatisk eller manuelt. Det vigtigste er, at processen passer ind i jeres forretningsgange. Resultatet af en CPR-statusvask er validering og opdatering af firmanavne og adresser samt fx påsætning af:

 • CVR-nummer
 • P-nummer
 • Telefonnummer
 • Web-adresse
 • Branchekode/-tekst
 • Antal ansatte
 • Selskabstype
 • Udvalgte kontaktpersoner

CVR-vask er det bedste udgangspunkt for efterfølgende berigelser af data. Den andel af data, som kan beriges med f.eks. telefonnumre, beslutningstagere og andre B2B variable er størst i forlængelse af en vask, hvor data er komplet og opdateret.

Dubletvask
Denne specialvask identificerer dubletter i kundedatabase: Interne dubletter i én database eller dubletter på tværs af flere databaser. Et renset og opdateret datasæt, uden redundante oplysninger, sparer jer for unødige omkostninger, misforståelser og kundeklager.

Vores vaskeplatform er ekstremt fejl-tolerant hvilket betyder at stavemåde og grad af komplethed ikke er afgørende for identifikation af dubletter.  Dubletvask løses ad hoc eller som en løbende service, hvor virksomhedens kundesystem jævnligt undersøges for dubletter. Vi tilbyder også services, som sikrer, at I undgår dubletter ved oprettelse af nye kunder. En meget klassisk problemstilling, som resulterer i mange ærgrelser og spild.

Kvalitetssikring af permission leads
Gennem de seneste 10 år har vi udviklet en helt unik, fuldautomatisk platform til kvalitetssikring af permission leads, i direkte forlængelse af digitale kampagner.
Læs mere: Kvalitetssikring af permission leads.

Data overvågningsløsninger leveres af DM Partners søsterselskab iDQ – kontakt Morten Kofoed-Larsen på mkl@idq.dk for dialog eller læs mere på iDQ.dk.

Vi deler viden om Datakvalitet på bloggen, som du med fordel kan besøge med jævne mellemrum.

Få mere at vide om Optimering af Datakvalitet

Kontakt Direktør Grethe Fugleholm Berg på gfb@dmpartner.dk eller benyt kontaktformularen nederst på forsiden.
Du kan læse mere om data på bloggen herunder.