Datakilder i DM Partner

Selvom man i en virksomhed ligger inde med rigtig meget viden om sine kunder (både fra diverse transaktionsdata der har været i løbet af kundeforholdet, og fra informationer man har fået indsamlet gennem tiden), så kan det være meget nyttigt at berige med ekstra eksterne variable, såsom hvordan kunderne ser ud ift. bolig, familie, indtægt, beskæftigelse osv. I DM Partner indkøber vi data fra forskellige datakilder, hvor Danmarks Statistik og OIS (ejendomsdata) er to af de helt store og relevante kilder, men vi konstruerer også selv variable når kunder efterspørger helt specifikke detaljer eller sammenhænge, det kan f.eks. være afstand fra en adresse til nærmeste brandstation eller kyst.

Vi bruger selv de eksterne data når vi laver analyser for vores kunder, men de kan også købes ind enkeltvis, f.eks. i forbindelse med at en kundeliste bliver databeriget, sådan at vores kunder selv kan bruge eksterne data til at udvælge målgrupper eller lave analyser kombineret med deres egne transaktionsdata. Mulighederne er mange, så det er altid en god ide at tage en dialog med os, hvis behovet for mere viden og flere data opstår.

Vi vil løbende fortælle om vores variable her i bloggen – både når der kommer nye til, men også om de eksisterende variable som allerede er tilgængelige hos os. Vi har lagt en liste over alle variable ind her på hjemmesiden, som du kan læse ved at gå videre til variabel oversigten.

Big Data

Big Data er hot! Men hvad stiller vi op med det? Machine Learning er metoden, og Data Scientist er personen, som kan finde vej igennem det hele. Dell EMC Denmark har for nylig afholdt konference om Big Data, og der var bla. fokus på hvordan man skal behandle alt det data, som kommer fra de mange datakilder som findes – både i struktureret og ustruktureret form.

Det er selvfølgelig stadig vigtigt at få indsamlet og gemt data på en god måde, men Læs mere

Analyser på B2B data

Vi har i mange år leveret analyser og indsigter til vores kunder som arbejder med B2C, og nu oplever vi en stigende efterspørgsel på at få samme viden om kunderne på B2B markedet. Der er især et ønske om at se profiler af sine B2B kunder og udvælge de bedste tvillinge-emner til nysalg, og det giver rigtig god mening at arbejde med segmentering også på B2B markedet, for der er masser af viden og indsigter at hente omkring virksomhedskunderne. Der findes godt nok ikke lige så mange variable at analysere på når det handler om B2B data, men man kan alligevel få et ret præcist billede af sine kunder og sin markedsposition.

I DM Partner har vi udviklet en profilanalyse som beskriver en kundebase på B2B markedet med profiler, markedsdækning og potentiale, og der ligger en version tilgængelig her på hjemmesiden som er et fiktivt firma med tilfældige kundedata. Vi kan selvfølgelig grave dybere end dette og tilpasse analysen til den enkelte kunde og den branche man er i, men med udgangspunkt i profilanalysen kan man komme rigtig langt. Du finder vores eksempel på profilanalysen under “Kompetencer, Downloads: DMP Kundeindsigtsanalyser” eller ved at klikke her: b2b-anonym-profilanalyse

SPSS som analyseværktøj

Der snakkes (stadig) meget om big data, og der er efterhånden bred enighed om, at det giver masser af værdi at kunne udnytte de mange kundedata, der findes i en virksomhed.

Når det kommer til hvilket værktøj der skal bruges til at få denne værdi frem igennem bla. data mining, prediction modeller, regressionsanalyser, beslutningstræer, klyngeanalyser og andre analyser, så er der mere delte meninger om, hvad der er bedst. Det kan næsten blive en hel religion, hvilket program man skal vælge til sine analyser, og der er mange udbydere af analytiske værktøjer, som det kan være svært at kende forskel på.

I DM Partner arbejder vi med SPSS Modeler og SPSS Statistics, når vi skal hjælpe vores kunder med at finde vej igennem deres mange data – både når vi finder indsigter, segmenterer og finder profiler eller forudsiger salg og churn. Det fungerer upåklageligt og især er vi glade for SPSS Modeler som ud over at være let at gå til også giver os mulighed for at sammenligne og afprøve forskellige modeller og løsninger på en hurtig og nem måde. Det er vigtigt, når vi får nye kundedata ind hele tiden, som vi skal sætte os ind i, og som vi ikke kender helt så godt i detaljerne som hvis vi havde arbejdet hos kunden i flere år. Det er også vigtigt, fordi vi på denne måde kan arbejde med flere kunders data samtidig og dermed løse flere analyseopgaver sideløbende.

SPSS Modeler og SPSS Statistics er (selvfølgelig) ikke de eneste programmer i DM Partners analyse-værktøjskasse, men de er vigtige redskaber ift. at give vores kunder de indsigter og analyser som de har brug for.

Fundraisingkonferencen 2016 – hvordan benytter NGO’erne data i deres arbejde?

Som forholdsvis ny i denne branche, var det med åbne og spændte forventninger, at jeg tog af sted til min første konference som Salgsdirektør hos DM Partner. Hvordan ville kontaktmulighederne til de forskellige organisationer være på sådan én dag fyldt med spændende indlæg fra både ind- og udland? Hvordan ville de tage imod ”vores fokus”, som denne dag var, at give en dybere forståelse for de forskellige kundeindsigtsanalyser vi bl.a. arbejder med.

Dagen gav med rundbordsopdeling ikke de mest oplagte muligheder for dialog med nye kontakter, så en del ”frækhed” skulle der til. Når først pauserne startede var dialogen ved bordene hurtigt i gang – gode venner og veninder NGO’erne imellem – men når først vi informerede om dagens mulige gevinst – en gratis profilanalyse – så blev nysgerrigheden hurtigt vakt. Det viser sig dog hurtigt, at anvendelse af fx profil-, respons- og churnanalyser er meget forskelligt fra organisation til organisation, og det medbragte informationsmateriale får hurtigt ben at gå på. Vi aftaler derfor i de fleste tilfælde, at vi sender materialet efterfølgende.

Dagens program, indlæg og billeder kan du i øvrigt læse og se mere om her: http://fundraiserprisen.dk

Når vi nu hjemme igen opsummerer på dagen, så er der bl.a. én ting som hele tiden vender tilbage – udfordringen med at skaffe penge nok til alle de positive idéer som hver enkelt NGO arbejder med. De nævner alle sammen vi taler med, at det især kan være svært at finde midler til tiltag som vores analyser. De er godt klar over, at analyserne kan bibringe utrolig valid og værdifuld viden med sig – og ikke mindst benyttes til planlægning og prioritering af de mange muligheder de har!

Vi tænker – måske kan vi hjælpe med at finde analysesponsorerne også……

Dialogkonferansen i Strömstad set med analytiske briller

Jeg har for første gang deltaget i Dialogkonferansen, og selvom jeg forventede en række af spændende indlæg omhandlende marketing disciplinen, så var jeg ikke helt sikker på at der rent fagligt var så meget at hente for en analytiker. Men til min store glæde Læs mere