Revisionserklæringer landet for persondata og IT sikkerhed

Jeg kan idag med glæde fortælle, at det er lykkedes DM Partner at lande anmærkningsfri revisionserklæringer indenfor 2 helt centrale områder:

Vi kan nu ikke alene stolt fortælle, at vi har helt styr på håndtering af IT-sikkerhed og persondata, nu har vi også har papir på det.

Læs mere

Er dynamiske IP adresser personhenførbare? Ja, nogen gange….

Er IP-adresser personhenførbare, og dermed underlagt persondatalovgivningen?

Jeg har her til formiddag læst gårsdagens nyhedsbrev fra Kromann & Reumert, og fæstnede mig især ved indlægget om dynamiske IP adresser som personhenførbare, og dermed underlagt persondataloven. En nylig dom i Tyskland, og andre tidligere, fastslår at JA, under visse forhold kan den dynamiske IP adresse være direkte personhenførbar. Læs mere

572 dage til Databeskyttelsesforordningen træder i kraft!

…..mere præcist den 25. maj 2018! Som det sikkert er læseren bekendt, fremsatte Europa-Kommissionen i januar 2012 forslag til en databeskyttelsespakke. Pakken er formelt vedtaget den 14. april 2016, og består af en generel forordning om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde horisontalt i både den private og offentlige sektor (databeskyttelsesforordningen), og et direktiv om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde for retshåndhævelsesområdet (databeskyttelsesdirektivet).

Databeskyttelsesforordningen får direkte virkning i Danmark. Det betyder, at der ikke må være anden dansk lovgivning, der regulerer behandling af personoplysninger, i det omfang dette er reguleret i forordningen. Danmark er altså forpligtet til at indrette national, dansk lovgivning i overensstemmelse med forordningens bestemmelser med virkning fra den 25. maj 2018.

For alle os, der arbejder professionelt med data – som datasvarlig eller databehandler – er det en god idé allerede nu at følge grundigt med på dette vigtige retsområde, som får vidtrækkende betydning for vores daglige arbejde med persondata. Der findes allerede en god del dokumentation på området, som sætter scenen for den forordning, der i skrivende stund er under tolkning til udmøntning i dansk lovgivning om 572 dage (regnet fra den 30. november 2016).

Personligt sidder jeg med i en netværksgruppe under Dansk Erhverv og Justitsministeriet, som løbende mødes og orienteres om fremdrift i det arbejde, som foregår i de arbejdsgrupper, som ministeriet har nedsat til at behandle de 99 artikler, som indgår i den samlede forordning. Konkret forventes arbejdsgrupperne at barsle med de første vejledninger pr. januar 2017. Vejledninger, der skal give en hjælpende hånd til det forberedende arbejde, som skal foregå i alle virksomheder – private som offentlige – i forbindelse med forordningens ikrafttræden. Der bliver ingen overgangsordning, hvorfor alt skal være klappet og klart den omtalte dag i maj måned 2018.

Jeg kan anbefale alle interesserede at følge med på http://www.databeskyttelse.dk/ Her er meget relevant materiale samlet, og det er muligt at abonnere på indlæg fra bloggen.

Heldigvis er vi rimelig godt forberedte i Danmark, hvor vi allerede har et højt niveau indenfor persondatabeskyttelse. Også derfor genkendes temmelig meget, når man dykker ned i alt det nye EU stof. En hel del er allerede gældende lovgivning her til lands. Og lad os ikke glemme, at vi – i takt med, at vores hverdag bliver mere og mere global og digital – også får behov for øget beskyttelse af vores personoplysninger. Derfor ser vi det fra DM Partners side da også som yderst positivt, at opmærksomheden, retsbevidstheden og lovgivningen omkring ordentlig persondata behandling skærpes – også selvom det kan virke besværligt og administrativt tungt i hverdagen. I sidste ende, vil det gavne os hver især som forbrugere og borgere i en verden, som nærmest bugner af spændende tilbud på især digitale platforme, hvor sikkerheden desværre ofte træder i baggrunden.

“Eksklusivt til dig lige nu!” Målrettede tilbud til kunderne gennem aktiv brug af data!

“Urgency & Exclusivity” er hjørnesten i mange taktisk kampagner. “Eksklusivt til dig – lige nu !” har en indbygget dynamik, som forbrugere (mig selv inklusiv) ofte reagerer aktivt på. Dejligt at mærke, at man som kunde eller potentiel kunde er i centrum, og at nogen har gjort sig umage med at udvælge et unikt, målrettet tilbud. Og klart bliver man tilsvarende skuffet, hvis der opstår “løftebrud” og tilbuddet ikke matcher! Hvor vil jeg hen med den filosofi? Jo, det handler om datakvalitet i “realtid”. At kunne segmentere og filtrere sine kunde- og emnedata på en måde, som gør det muligt at arbejde taktisk meget målrettet – og gerne individuelt – til den enkelte.

Opfattelsen af, hvad der er eksklusivt og relevant, er jo individuel og tage udgangspunkt i den enkelte situation og profil. At matche situation og profil kræver, at man som afsender tager udgangspunkt i den viden, man har om sine kunder og emner. En opgave, som rent faktisk kan gennemført let og enkelt med de rette værktøjer. Og her kan jeg glæde læseren med, at vi hos DM Partner har et eksklusivt tilbud her og nu – til dig, der arbejder professionelt med taktiske salgs- og markedsføringskampagner! Nemlig DMP Data Cloud – en digital selvbetjeningsportal i “skyen”, udviklet i tæt samarbejde med vores dygtige kunder.

Via DMP Data Cloud kan kunde- og emnedata segmenteres, filtreres, beriges, scores, analyseret og aktiveres i realtid 34/7/365! Alt sammen via ét login, som giver adgang til DM Partners værktøjskasse – tilpasset din virksomheds behov for operationalisering af de oplysninger, som I har om jeres kunder. Tilført relevante eksterne variable, som I abonnerer på hos os.

Så tøv ikke! Læs mere om DMP Data Cloud her og kontakt os for et møde om hvordan, I nemt og enkelt kan give jeres kunder og potentielle kunder oplevelsen af eksklusivitet i øjenhøjde.

Julen er hjerternes fest og gavernes tid – mon ikke julesalget slår rekord igen i år? Og I skal da have jeres rimelig andel gennem målrettede kampagner.