Revisionserklæringer landet for persondata og IT sikkerhed

Jeg kan idag med glæde fortælle, at det er lykkedes DM Partner at lande anmærkningsfri revisionserklæringer indenfor 2 helt centrale områder:

Vi kan nu ikke alene stolt fortælle, at vi har helt styr på håndtering af IT-sikkerhed og persondata, nu har vi også har papir på det.

Læs mere

Er dynamiske IP adresser personhenførbare? Ja, nogen gange….

Er IP-adresser personhenførbare, og dermed underlagt persondatalovgivningen?

Jeg har her til formiddag læst gårsdagens nyhedsbrev fra Kromann & Reumert, og fæstnede mig især ved indlægget om dynamiske IP adresser som personhenførbare, og dermed underlagt persondataloven. En nylig dom i Tyskland, og andre tidligere, fastslår at JA, under visse forhold kan den dynamiske IP adresse være direkte personhenførbar. Læs mere

Datakilder i DM Partner

Selvom man i en virksomhed ligger inde med rigtig meget viden om sine kunder (både fra diverse transaktionsdata der har været i løbet af kundeforholdet, og fra informationer man har fået indsamlet gennem tiden), så kan det være meget nyttigt at berige med ekstra eksterne variable, såsom hvordan kunderne ser ud ift. bolig, familie, indtægt, beskæftigelse osv. I DM Partner indkøber vi data fra forskellige datakilder, hvor Danmarks Statistik og OIS (ejendomsdata) er to af de helt store og relevante kilder, men vi konstruerer også selv variable når kunder efterspørger helt specifikke detaljer eller sammenhænge, det kan f.eks. være afstand fra en adresse til nærmeste brandstation eller kyst.

Vi bruger selv de eksterne data når vi laver analyser for vores kunder, men de kan også købes ind enkeltvis, f.eks. i forbindelse med at en kundeliste bliver databeriget, sådan at vores kunder selv kan bruge eksterne data til at udvælge målgrupper eller lave analyser kombineret med deres egne transaktionsdata. Mulighederne er mange, så det er altid en god ide at tage en dialog med os, hvis behovet for mere viden og flere data opstår.

Vi vil løbende fortælle om vores variable her i bloggen – både når der kommer nye til, men også om de eksisterende variable som allerede er tilgængelige hos os. Vi har lagt en liste over alle variable ind her på hjemmesiden, som du kan læse ved at gå videre til variabel oversigten.

Danskerne har i alt handlet 78 mio. gange på nettet! Høster I frugterne??

Opgørelser fra FDIH og Nets viser, at danskerne har handlet 78 mio. gange på nettet. 54 % af de danske netkunder har handlet mere end 2 gange i løbet af den seneste måned og hver kunde handlede i gennemsnit 3,6 gange i første halvår 2016, hvilket er en stigning fra 3,4 gange i første halvår 2015.

Hvis du ønsker at dykke ned i flere detaljer, kan du her downloade analysen: fdih_ehandelsanalyse_halvaar_2016_light.
Det er spændende læsestof for os, som konverterer en stadigt større andel af forretningen til e-handel. Som analysen viser, er nethandel kommet for at blive! Og mon ikke den digitale julehandel slår alle rekorder igen i år.

Et vækstmarked, som danske e-handel, er som udgangspunkt lukrativt for mange at se nærmere på. Uanset hvilke produkter eller ydelser, I sælger, kan digital markedsføring, salg og levering være adgang til nye målgrupper, nye forretningsmodeller og nye markeder. For de virksomheder, der er vant til at agere taktisk og datadrevet, er tilgangen helt naturlig og oplagt. Hele forretningsmodellen online er nemlig i høj grad datadrevet, og gennem virksomhedens digitale værdikæde skabes og opsamles absurd mange data, der kan bruges til prediktive salgsmodeller og målrettet markedsføring, hvis man forstår at operationalisere data og omsætte viden til konkrete, målrettede aktiviteter.

Hos DM Partner har vi de senere år fået solid erfaring med at operationalisere STORE datamængder for vores kunder. På den baggrund er vi med til at skabe beslutningsstøttende essens i form af indsigt om kunder og potentielle kunders adfærd og profil. Indsigt, som gør det muligt at arbejde målrettet og relevant med segmentering og individualisering af kommunikation og tilbud til de identificerede målgrupper. Herunder arbejdet den benhårde prioritering og allokering af ressourcer med fokus på de mest lukrative kundegrupper.

Står din virksomhed overfor en super travl periode lige nu ? Er der udsigt til “Black Friday”, “Cyber Monday” og julesalget om et øjeblik? Så er det måske ikke tidspunktet, hvor I har tid til at starte store dataindsigtsprojekter op – helt forståeligt. Den gode nyhed i den forbindelse er, at vi hos DM Partner gennem enkel og kortfristet analyse af jeres kunde- og emnedata kan hjælpe jer i gang med at gøre målrettet markedsføring mulig. Vi afdækker på få dage målgrupper i kundebasen, som beskrives og kvantificeres på en måde, som gør det nemt for jer at prioritere og differentiere tilbud og kommunikation. Formålet er naturligvis at optimere konverteringerne fra klik til køb gennem en vedkommende, tilpasset dialog og forskellige salgsvinkler i f.eks. e-mails.

Så tøv ikke – kontakt os for en uforpligtende dialog om, hvordan I allerede nu – op til den måske travleste tid på året – stadig kan komme godt i gang med datadrevet optimering af salg og markedsføring med forbedrede salgsresultater og optimeret ressource-anvendelse som succeskriterium. Vi står klar til at hjælpe jer videre med kort varsel. De store projekter kan vi tale videre om, når udsalget i januar 2017 er vel overstået!

572 dage til Databeskyttelsesforordningen træder i kraft!

…..mere præcist den 25. maj 2018! Som det sikkert er læseren bekendt, fremsatte Europa-Kommissionen i januar 2012 forslag til en databeskyttelsespakke. Pakken er formelt vedtaget den 14. april 2016, og består af en generel forordning om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde horisontalt i både den private og offentlige sektor (databeskyttelsesforordningen), og et direktiv om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde for retshåndhævelsesområdet (databeskyttelsesdirektivet).

Databeskyttelsesforordningen får direkte virkning i Danmark. Det betyder, at der ikke må være anden dansk lovgivning, der regulerer behandling af personoplysninger, i det omfang dette er reguleret i forordningen. Danmark er altså forpligtet til at indrette national, dansk lovgivning i overensstemmelse med forordningens bestemmelser med virkning fra den 25. maj 2018.

For alle os, der arbejder professionelt med data – som datasvarlig eller databehandler – er det en god idé allerede nu at følge grundigt med på dette vigtige retsområde, som får vidtrækkende betydning for vores daglige arbejde med persondata. Der findes allerede en god del dokumentation på området, som sætter scenen for den forordning, der i skrivende stund er under tolkning til udmøntning i dansk lovgivning om 572 dage (regnet fra den 30. november 2016).

Personligt sidder jeg med i en netværksgruppe under Dansk Erhverv og Justitsministeriet, som løbende mødes og orienteres om fremdrift i det arbejde, som foregår i de arbejdsgrupper, som ministeriet har nedsat til at behandle de 99 artikler, som indgår i den samlede forordning. Konkret forventes arbejdsgrupperne at barsle med de første vejledninger pr. januar 2017. Vejledninger, der skal give en hjælpende hånd til det forberedende arbejde, som skal foregå i alle virksomheder – private som offentlige – i forbindelse med forordningens ikrafttræden. Der bliver ingen overgangsordning, hvorfor alt skal være klappet og klart den omtalte dag i maj måned 2018.

Jeg kan anbefale alle interesserede at følge med på http://www.databeskyttelse.dk/ Her er meget relevant materiale samlet, og det er muligt at abonnere på indlæg fra bloggen.

Heldigvis er vi rimelig godt forberedte i Danmark, hvor vi allerede har et højt niveau indenfor persondatabeskyttelse. Også derfor genkendes temmelig meget, når man dykker ned i alt det nye EU stof. En hel del er allerede gældende lovgivning her til lands. Og lad os ikke glemme, at vi – i takt med, at vores hverdag bliver mere og mere global og digital – også får behov for øget beskyttelse af vores personoplysninger. Derfor ser vi det fra DM Partners side da også som yderst positivt, at opmærksomheden, retsbevidstheden og lovgivningen omkring ordentlig persondata behandling skærpes – også selvom det kan virke besværligt og administrativt tungt i hverdagen. I sidste ende, vil det gavne os hver især som forbrugere og borgere i en verden, som nærmest bugner af spændende tilbud på især digitale platforme, hvor sikkerheden desværre ofte træder i baggrunden.

Et lead er et lead – eller er det??

Mange af vores kunder benytter sig af permission leads, når de skal i dialog med potentielle nye kunder. Her hjælper vi med hele processen fra segmentering og kampagneopsætning til indkøb af trafik/medier til kampagnen. Når vi sammen har fastlagt rammerne for en kampagne, så begynder leads at trille ind og så er alt vel klaret? Det korte svar er NEJ!

En stor del af mit job består i at varetage DM Partners ”vaskefabrik”, som omfatter hele processen som ovenfor, men i endnu højere grad den efterfølgende lead behandling og opkvalificering, som er afgørende for optimal udnyttelse af ressourcer hele vejen rundt.

Der er 3 hovedelementer i behandlingen af leads, som vi ser det: Læs mere

“Eksklusivt til dig lige nu!” Målrettede tilbud til kunderne gennem aktiv brug af data!

“Urgency & Exclusivity” er hjørnesten i mange taktisk kampagner. “Eksklusivt til dig – lige nu !” har en indbygget dynamik, som forbrugere (mig selv inklusiv) ofte reagerer aktivt på. Dejligt at mærke, at man som kunde eller potentiel kunde er i centrum, og at nogen har gjort sig umage med at udvælge et unikt, målrettet tilbud. Og klart bliver man tilsvarende skuffet, hvis der opstår “løftebrud” og tilbuddet ikke matcher! Hvor vil jeg hen med den filosofi? Jo, det handler om datakvalitet i “realtid”. At kunne segmentere og filtrere sine kunde- og emnedata på en måde, som gør det muligt at arbejde taktisk meget målrettet – og gerne individuelt – til den enkelte.

Opfattelsen af, hvad der er eksklusivt og relevant, er jo individuel og tage udgangspunkt i den enkelte situation og profil. At matche situation og profil kræver, at man som afsender tager udgangspunkt i den viden, man har om sine kunder og emner. En opgave, som rent faktisk kan gennemført let og enkelt med de rette værktøjer. Og her kan jeg glæde læseren med, at vi hos DM Partner har et eksklusivt tilbud her og nu – til dig, der arbejder professionelt med taktiske salgs- og markedsføringskampagner! Nemlig DMP Data Cloud – en digital selvbetjeningsportal i “skyen”, udviklet i tæt samarbejde med vores dygtige kunder.

Via DMP Data Cloud kan kunde- og emnedata segmenteres, filtreres, beriges, scores, analyseret og aktiveres i realtid 34/7/365! Alt sammen via ét login, som giver adgang til DM Partners værktøjskasse – tilpasset din virksomheds behov for operationalisering af de oplysninger, som I har om jeres kunder. Tilført relevante eksterne variable, som I abonnerer på hos os.

Så tøv ikke! Læs mere om DMP Data Cloud her og kontakt os for et møde om hvordan, I nemt og enkelt kan give jeres kunder og potentielle kunder oplevelsen af eksklusivitet i øjenhøjde.

Julen er hjerternes fest og gavernes tid – mon ikke julesalget slår rekord igen i år? Og I skal da have jeres rimelig andel gennem målrettede kampagner.

Big Data

Big Data er hot! Men hvad stiller vi op med det? Machine Learning er metoden, og Data Scientist er personen, som kan finde vej igennem det hele. Dell EMC Denmark har for nylig afholdt konference om Big Data, og der var bla. fokus på hvordan man skal behandle alt det data, som kommer fra de mange datakilder som findes – både i struktureret og ustruktureret form.

Det er selvfølgelig stadig vigtigt at få indsamlet og gemt data på en god måde, men Læs mere

Analyser på B2B data

Vi har i mange år leveret analyser og indsigter til vores kunder som arbejder med B2C, og nu oplever vi en stigende efterspørgsel på at få samme viden om kunderne på B2B markedet. Der er især et ønske om at se profiler af sine B2B kunder og udvælge de bedste tvillinge-emner til nysalg, og det giver rigtig god mening at arbejde med segmentering også på B2B markedet, for der er masser af viden og indsigter at hente omkring virksomhedskunderne. Der findes godt nok ikke lige så mange variable at analysere på når det handler om B2B data, men man kan alligevel få et ret præcist billede af sine kunder og sin markedsposition.

I DM Partner har vi udviklet en profilanalyse som beskriver en kundebase på B2B markedet med profiler, markedsdækning og potentiale, og der ligger en version tilgængelig her på hjemmesiden som er et fiktivt firma med tilfældige kundedata. Vi kan selvfølgelig grave dybere end dette og tilpasse analysen til den enkelte kunde og den branche man er i, men med udgangspunkt i profilanalysen kan man komme rigtig langt. Du finder vores eksempel på profilanalysen under “Kompetencer, Downloads: DMP Kundeindsigtsanalyser” eller ved at klikke her: b2b-anonym-profilanalyse

SPSS som analyseværktøj

Der snakkes (stadig) meget om big data, og der er efterhånden bred enighed om, at det giver masser af værdi at kunne udnytte de mange kundedata, der findes i en virksomhed.

Når det kommer til hvilket værktøj der skal bruges til at få denne værdi frem igennem bla. data mining, prediction modeller, regressionsanalyser, beslutningstræer, klyngeanalyser og andre analyser, så er der mere delte meninger om, hvad der er bedst. Det kan næsten blive en hel religion, hvilket program man skal vælge til sine analyser, og der er mange udbydere af analytiske værktøjer, som det kan være svært at kende forskel på.

I DM Partner arbejder vi med SPSS Modeler og SPSS Statistics, når vi skal hjælpe vores kunder med at finde vej igennem deres mange data – både når vi finder indsigter, segmenterer og finder profiler eller forudsiger salg og churn. Det fungerer upåklageligt og især er vi glade for SPSS Modeler som ud over at være let at gå til også giver os mulighed for at sammenligne og afprøve forskellige modeller og løsninger på en hurtig og nem måde. Det er vigtigt, når vi får nye kundedata ind hele tiden, som vi skal sætte os ind i, og som vi ikke kender helt så godt i detaljerne som hvis vi havde arbejdet hos kunden i flere år. Det er også vigtigt, fordi vi på denne måde kan arbejde med flere kunders data samtidig og dermed løse flere analyseopgaver sideløbende.

SPSS Modeler og SPSS Statistics er (selvfølgelig) ikke de eneste programmer i DM Partners analyse-værktøjskasse, men de er vigtige redskaber ift. at give vores kunder de indsigter og analyser som de har brug for.