Berigelser

Optimering af datakvalitet handler ikke kun om korrekte og aktuelle data.

Det handler om adgang til nødvendige og relevante oplysninger om kunder og emner. Oplysninger, som skal være omdrejningspunktet for datadrevet salg og markedsføring.

Data om kunder og emner falder overordnet i to grupper:

 1. Virksomhedens egne kontakt- og transaktionsdata, som afspejler kunders adfærd 1:1, f.eks. købsdata & abonnementsoplysninger, salgskanaler, kampagnedata m.v. Disse data indsamles og vedligeholdes internt i jeres virksomhed. Her kan vi bestå jer med vask og verificering ad hoc eller løbende.
 2. Eksterne variable, som især anvendes til at profilere og beskrive kunder og emner, f.eks. demografi, geografi, boligoplysninger, betalingsevne, telefonnumre og statistiske adfærdsdata fra bl.a. Gallup Index Danmark. Eksterne variable tilføres jeres kundedata som databerigelse.

I Danmark har vi adgang til temmelig mange data om især forbrugere. Fælles for de fleste eksterne variable er, at de af diskretionshensyn ikke må anvendes 1:1 personhenførbart. Denne type data er derfor kun tilgængelige som gennemsnitsværdier, beregnet på tværs af større eller mindre klynger af husstanden. Tilsvarende krav om diskretion gælder ikke for variable, som beskriver virksomheder – her er det lovligt at arbejde med eksterne variable 1:1.

Hos DM Partner er vi specialister i brugen af eksterne variable specifikt til datadrevet salg og markedsføringsprocesser. Et håndværk, som vi hver dag arbejder på at mestre til perfektion. Vi råder over et væld af eksterne variable fra Danmarks mest spændende og relevante kilder

 • Danmarks Statistik
 • Erhvervs- og Boligstyrelsen
 • CPR kontoret
 • CVR Erhvervsdata
 • Gallup Index Danmark
 • Gallup Medie Index
 • Experian RKI
 • Experian FSS Forbrugerklassifikation
 • Experian Erhvervsdata
 • Teleselskaber
 • Geodatastyrelsen
 • Politiet

….og mange flere.

Vi tilbyder at berige jeres kunde- og emnedata med et udvalg af eksterne variable. Gennem analyser identificere vi de variable, som i særlig grad kendetegner jeres kunder og emner, og derfor er mest relevante for jer at anskaffe og arbejde med. Lige fra helt enkle §31 teleberigelse til avancerede leverancer af større variabelsæt, med et mix af simple og sammensatte variable.

Kombination af egne transaktionsdata og eksterne variable gør jer i stand til at opbygge profiler i kundedatabasen, som kan anvendes til målrettet kommunikation og tilbudsudvikling. Også kundeservice kan have glæde og gavn af berigede kundedata, da et mere nuanceret billede af den enkelte kunde gør det muligt at yde en bedre hjælp og service.

Eksterne variable fra DM Partner leveres som kvadratnetsdata eller på kvhx niveau. Format skræddersyes til jeres virksomheds systemer, sådan at automatiske rutiner kan etableres efter behov. Variabelværdier udtrykkes som intervaller, sandsynligheder, index, scorede eller numeriske værdier. Alt efter systemkrav, krav til detaljeringsgrad, fleksibilitet, eventuel egen intern data mining eller behov for høj grad af operationalisering =>”klar til brug”.

Går man systematisk til værks, sker berigelser typisk i mindst 2 steps:

 1. I forbindelse med datafangst, når kunder oprettes i jeres systemer, oplagt via en dedikeret webservice som tilfører supplerende oplysninger
 2. Løbende vedligehold af hele eller dele af kundedatabasen med aftalt frekvens – afhængig af dynamikken i jeres kundedata

Begge steps er nødvendige, hvis I ønsker at arbejde med aktuelle og ensartede informationer pr. kunde 24/7/365. Det bliver hurtigt vanedannende at have adgang til kundeindsigt, som løfter kampagneresultaterne mærkbart.

Alle vores kunder har forskellige ønsker og krav. Vi er specialister i at tilpasse løsninger, som matcher netop jeres forretningsprocesser, systemer og ambitionsniveau. Mange års erfaring gør os i stand til at agere agilt som jeres foretrukne partner på optimering af datakvalitet.

Du finder mere detailindsigt om vores øvrige datakvalitetsydelser her:

Bemærk:  Datakvalitet i form af overvågningsløsninger udvikles og leveres af DM Partners søsterselskab iDQ – kontakt Morten Kofoed-Larsen på mkl@idq.dk for dialog eller læs mere på iDQ.dk.

Vi deler viden om Datakvalitet på bloggen, som du med fordel kan besøge med jævne mellemrum.

Få mere at vide om Optimering af Datakvalitet

Kontakt Direktør Grethe Fugleholm Berg på gfb@dmpartner.dk eller benyt kontaktformularen nederst på forsiden.
Du kan læse mere om data på bloggen herunder.