DMP Segment- & Profilanalyse

Vi tilbyder 3 forskellige standardanalyser, som en del af vores sortiment af Kundeindsigtsanalyser:

Standardanalyserne kan videreudvikles og skræddersyes til netop jeres behov. Ofte dækker standarden dog det indledningsvise behov for et klar overblik over segmenter og profiler i kundegrundlaget. Efterfølgende kan vi arbejde videre og belyse stort set hvilken som helst forretningsmæssig hypotese eller problemstilling. Vi tager altid imod en udfordring – sammen bliver vi klogere og dygtigere.

DMP Segment og Profilanalyse giver et deskriptivt billede af de segmenter, der findes i virksomhedens kundedatabase. Beskrivelsen omfatter en lang række udvalgte variable fra Danmarks Statistik, OIS/BBR, Robinsondata, teledata, RKI data og Experian FSS Forbrugerklassifikation. Suppleret med geografisk visualisering på postnummer niveau og en række specialvariable udviklet af DM Partner.

FOKUS på fordelingen og kvantificering af segmenter i basen og visualisering af de individuelle profiler.

Download: Listen over variable, som indgår i DMP Segment og Profilanalyse.
dm-partner-variabel-oversigt

Vi har udvalgt de variable, som vi oftest oplever er udslagsgivende for danskernes købsadfærd. Mange af de anvendte variable indgår af diskretionshensyn med gennemsnitsværdier for klynger på 5-150 husstande. Størrelsen på klyngerne varierer fra variable til variable afhængig af informationens følsomhed. Økonomiske variable dannes i større klynger end fx bilejerskab, da økonomiske forhold anses for mere følsomme.  Klyngestørrelsen fremgår af variabellisten. Det samme gælder datakilden og intervaller pr. variabel.

DMP Segment- og Profilanalyse giver et detaljeret indblik i de husstandsprofiler, som udgør virksomhedens kundedatabase eller et udsnit af kundedatabasen. Det kan være de nyeste kunder, de mest loyale kunder, kunder rekrutteret gennem en bestemt salgskanal, kundegrupper pr. produktområder o.s.v. Analyserne opbygges ens, så det er nemt og overskueligt at sammenligne resultater og profiler. Analysen er velegnet til målretning af tilbud, kommunikation, stil og tone med udgangspunkt i de forskellige deskriptive profiler.

Download: Eksempel på DMP Profil- og Segmentanalyse.
dm-partner-profilanalyse-50-000-tilfaeldigt-udvalgte-adresser-fra-teledata

Input til analysen er alene personnavne og postadresser på hver enkelt husstand. Vi behøver ikke cpr-numre, fødselsdatoer eller transaktionsdata for at bringe jer et langt skridt tættere på at lære jeres kunder meget bedre at kende.

Hvis I har behov for analyser, som afdækker og sammenligner husstandsprofiler i to (eller flere) datasæt, skal I vælge en DMP Responsanalyse. Dette kan være forskelle og ligheder mellem f.eks. emner og kunder, hvor kunder kan være en delmængde af emnepuljen. Det kan også være identifikation og sammenligning af profiler på kunder, som har udvist en forskellige købsadfærd, har forskellig levetid, forskelligt forbrug og lignende.

Læs mere: DMP Responsanalysen.

Churn analysen afdækker særlige kendetegn og profiler på kunder, som falder fra. Analysen giver indsigt, som kan anvendes til at forudsige og minimere disse frafald.

Læs mere: DMP Churn Analysen.

DMP Segment- og Profilanalyse

Kontakt Direktør Grethe Fugleholm Berg på gfb@dmpartner.dk for mere information om DMP Kundeindsigtsanalyser.
Eller læs mere om analyser på bloggen herunder.