DMP Respons Analyse

Vi tilbyder 3 forskellige standardanalyser, som en del af vores sortiment af Kundeindsigtsanalyser:

Standardanalyserne kan videreudvikles og skræddersyes til netop jeres behov. Ofte dækker standarden det indledningsvise behov for et klart overblik over segmenter og profiler i kundegrundlaget. Dette kan efterfølgende udbygges og forfines til at belyse stort set hvilken som helst forretningsmæssig hypotese eller problemstilling. Vi tager altid imod en udfordring – sammen bliver vi klogere og dygtigere.

DMP Respons Analysen sammenligner to eller flere datasæt og afdækker forskelle og ligheder mellem de profiler, som findes i datagrundlaget. Analysen omfatter en lang række udvalgte variable fra Danmarks Statistik, OIS/BBR, Robinsondata, teledata, RKI data og Experian FSS Forbrugerklassifikation. Dette kan suppleres med geografisk visualisering på postnummer niveau og en række specialvariable udviklet af DM Partner.

FOKUS på at afdække forskelligheder og fællestræk mellem to eller flere datasæt.

Analysen besvarer spørgsmål vedrørende f.eks. særlige kendetegn for kunder sammenlignet med de emnepulje, som kunderne er en delmængde af. Indsigten kan blandt andet bruges til optimering af segmenteringsmodel og datadrevet kommunikation. Fra kampagne til kampagne kan vi via responsanalyserne, forstærke  viden om, hvilke profiler, der især respondere positivt på kampagnerne. Hvad kendetegner de personer, husstande eller virksomheder, som er blevet kunder – sammenlignet med den bruttomålgruppe, som indgik i kampagnen?

Download: Listen over variable, som indgår i DMP Responsanalyse.
dm-partner-variabel-oversigt

Vi har udvalgt de variable, som vi oftest oplever er udslagsgivende for danskernes købsadfærd. Mange af de anvendte variable, indgår af diskretionshensyn med gennemsnitsværdier for klynger på 5-150 husstande. Størrelsen på klyngerne varierer fra variabel til variabel, afhængig af informationens følsomhed. Økonomiske variable dannes i større klynger end f.eks. bilejerskab, da økonomiske forhold anses for mere følsomme.  Klyngestørrelsen fremgår af variabellisten. Det samme gælder datakilden og intervaller pr. variabel.

Download: Eksempel på DMP Respons Analyse.
dm-partner-responsanalyse-10-000-tilfaeldigt-udvalgte-adresser-af-en-base-paa-100-000-adresser

Input til analysen er alene personnavne og postadresser på hver enkelt husstand. Vi behøver ikke cpr-numre, fødselsdatoer eller transaktionsdata for at bringe jer et langt skridt tættere på at lære jeres kunder meget bedre at kende.

Hvis I har behov for analyser, som alene afdækker og beskriver profilerne i ét samlet datasæt, uden det komparative element, skal I vælge en DMP Segment- og Profilanalyse.

Læs mere: DMP Segment- og Profilanalyse.

Churn analysen afdækker særlige kendetegn og profiler på kunder, som falder fra. Analysen giver indsigt, som kan anvendes til at forudsige og minimere disse frafald.

Læs mere: DMP Churn Analyse.

DMP Respons Analyse

Kontakt Direktør Grethe Fugleholm Berg på gfb@dmpartner.dk for mere information om DMP Kundeindsigtsanalyser.
Eller læs mere om analyser på bloggen herunder.