DMP Churn Analyse

Vi tilbyder 3 forskellige standardanalyser, som en del af vores sortiment af Kundeindsigtsanalyser:

Standardanalyserne kan videreudvikles og skræddersyes til netop jeres behov. Ofte dækker standarden det indledningsvise behov for et klar overblik over segmenter og profiler i kundegrundlaget. Dette kan efterfølgende kan udbygges og forfines til at belyse stort set hvilken som helst forretningsmæssig hypotese eller problemstilling. Vi tager altid imod en udfordring – sammen bliver vi klogere og dygtigere.

DMP Churn Analyse afdækker særlige kendetegn for de kunder, der forlader jeres virksomhed. Analysen inddrager en lang række udvalgte variable fra Danmarks Statistik, OIS/BBR, Robinsondata, teledata, RKI data og Experian FSS Forbrugerklassifikation. Dette suppleres med geografisk visualisering på postnummer niveau og en række specialvariable udviklet af DM Partner.

FOKUS på særlige kendetegn ved de forbrugere eller virksomheder, som ophører med at være kunder. Formålet med denne indsigt er typisk at forebygge frafald af kunder, samt at se nuanceret på de kundeprofiler, som vælger jer fra. Det er ikke alle segmenter, der er lige lønsomme, og som det dermed kan betale sig at bruge ressourcer på at fastholde eller vinde tilbage. Dele af årsagen til disse frafald kan i øvrigt være naturlig, forårsaget at afdøde eller opsagte. Det er væsentligt at være opmærksom på årsagssammenhænge.

Download: Listen over variable, som indgår i DMP Churn Analyse.
dm-partner-variabel-oversigt

Vi har udvalgt de variable, som vi oftest oplever er udslagsgivende for danskernes købsadfærd. Mange af variablene indgår af diskretionshensyn med gennemsnitsværdier for klynger på 5-150 husstande. Størrelsen på klyngerne varierer fra variabel til variabel, afhængig af informationens følsomhed. Økonomiske variable dannes i større klynger end f.eks. bilejerskab, da økonomiske forhold anses for mere følsomme.  Klyngestørrelsen fremgår af variabellisten. Det samme gælder datakilden og intervaller pr. variabel.

DMP Churn Analyse giver et detaljeret indblik i de husstandsprofiler eller firmaer, som har opsagt samarbejdet med din virksomhed. Vi identificere konkret de variable, som er særligt kendetegnende for de kunder, som forlader jer. Operationel og kvantificeret indsigt, som kan anvendes til at forudsige og forebygge afgang, og kaste lys over årsagssammenhænge. Med udgangspunkt i kendskab til de profiler, som typisk forlader virksomheden, kan der udarbejdes en succesfuld kontaktstrategi til winback. Det gælder f.eks. udvikling af særtilbud, datadrevet kommunikation og prioritering mellem de forskellige profiler. Herunder også at isolere den andel, som er døde og opsagte.

Download: Eksempel på DMP Churn Analyse.
dm-partner-churnanalyse

Input til analysen er alene personnavne og postadresser på hver enkelt husstand. Vi behøver ikke cpr-numre, fødselsdatoer eller transaktionsdata for at bringe jer et langt skridt tættere på at lære jeres kunder meget bedre at kende.

Hvis I har behov for analyser, som afdækker og sammenligner profiler i to (eller flere) datasæt, skal I vælge en DMP Responsanalyse. Det kan være forskelle og ligheder mellem fx emner og kunder, hvor kunder kan være en delmængde af emnepuljen. Det kan også være identifikation og sammenligning af profiler på kunder, som har udvist en forskellige købsadfærd, har forskellig levetid, forskelligt forbrug m.v.

Læs mere: DMP Responsanalysen.

Hvis I har behov for analyser, som alene afdækker og beskriver profilerne i ét samlet datasæt, uden det komparative element, skal I vælge en DMP Segment- og Profilanalyse.

Læs mere: DMP Segment- og Profilanalyse

DMP Churn Analyse

Kontakt Direktør Grethe Fugleholm Berg på gfb@dmpartner.dk for mere information om DMP Kundeindsigtsanalyser.
Eller læs mere om analyser på bloggen herunder.