572 dage til Databeskyttelsesforordningen træder i kraft!

…..mere præcist den 25. maj 2018! Som det sikkert er læseren bekendt, fremsatte Europa-Kommissionen i januar 2012 forslag til en databeskyttelsespakke. Pakken er formelt vedtaget den 14. april 2016, og består af en generel forordning om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde horisontalt i både den private og offentlige sektor (databeskyttelsesforordningen), og et direktiv om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde for retshåndhævelsesområdet (databeskyttelsesdirektivet).

Databeskyttelsesforordningen får direkte virkning i Danmark. Det betyder, at der ikke må være anden dansk lovgivning, der regulerer behandling af personoplysninger, i det omfang dette er reguleret i forordningen. Danmark er altså forpligtet til at indrette national, dansk lovgivning i overensstemmelse med forordningens bestemmelser med virkning fra den 25. maj 2018.

For alle os, der arbejder professionelt med data – som datasvarlig eller databehandler – er det en god idé allerede nu at følge grundigt med på dette vigtige retsområde, som får vidtrækkende betydning for vores daglige arbejde med persondata. Der findes allerede en god del dokumentation på området, som sætter scenen for den forordning, der i skrivende stund er under tolkning til udmøntning i dansk lovgivning om 572 dage (regnet fra den 30. november 2016).

Personligt sidder jeg med i en netværksgruppe under Dansk Erhverv og Justitsministeriet, som løbende mødes og orienteres om fremdrift i det arbejde, som foregår i de arbejdsgrupper, som ministeriet har nedsat til at behandle de 99 artikler, som indgår i den samlede forordning. Konkret forventes arbejdsgrupperne at barsle med de første vejledninger pr. januar 2017. Vejledninger, der skal give en hjælpende hånd til det forberedende arbejde, som skal foregå i alle virksomheder – private som offentlige – i forbindelse med forordningens ikrafttræden. Der bliver ingen overgangsordning, hvorfor alt skal være klappet og klart den omtalte dag i maj måned 2018.

Jeg kan anbefale alle interesserede at følge med på http://www.databeskyttelse.dk/ Her er meget relevant materiale samlet, og det er muligt at abonnere på indlæg fra bloggen.

Heldigvis er vi rimelig godt forberedte i Danmark, hvor vi allerede har et højt niveau indenfor persondatabeskyttelse. Også derfor genkendes temmelig meget, når man dykker ned i alt det nye EU stof. En hel del er allerede gældende lovgivning her til lands. Og lad os ikke glemme, at vi – i takt med, at vores hverdag bliver mere og mere global og digital – også får behov for øget beskyttelse af vores personoplysninger. Derfor ser vi det fra DM Partners side da også som yderst positivt, at opmærksomheden, retsbevidstheden og lovgivningen omkring ordentlig persondata behandling skærpes – også selvom det kan virke besværligt og administrativt tungt i hverdagen. I sidste ende, vil det gavne os hver især som forbrugere og borgere i en verden, som nærmest bugner af spændende tilbud på især digitale platforme, hvor sikkerheden desværre ofte træder i baggrunden.

0 dialog

Hold dig ikke tilbage...

Har du input eller spørgsmål?
Så er det her du kan bidrage.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *